Wycieczki

Peru – w Królestwie Lam i Kondorów

$2995 16 dni
06-14-2022 07-01-2022 11-11-2022

Peru – Cusco, Machu Picchu i Święta Dolina

$1895 9 dni
07-08-2022 11-18-2022

Peru – W Dniu Święta Inti Raymi

$2995 9 dni
06-21-2022